A German Master Program for Vietnam

Khủng hoảng toàn cầu về nước, lương thực và năng lượng yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng tìm ra những giải pháp và những phương thức mới để quản lý tài nguyên thiên nhiên. Do đó, nhu cầu về các chuyên gia có sự hiểu biết sâu rộng để phân tích các hệ thống môi trường – con người và xây dựng các giải pháp phù hợp là rất lớn.
Mục tiêu của chương trình đào tạo thạc sĩ “Quản lý công nghệ và tài nguyên” với trọng tâm “Quản lý nguồn nước” nhằm cung cấp cho các học viên các kỹ năng cần thiết để có thể hoà nhập quốc tế trong các lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường.

Nội dung chính của chương trình học bao gồm phát triển bền vững, quản lý và hợp tác quốc tế tập trung vào tài nguyên nước. Chương trình học cung cấp những kiến thức và các kỹ năng thực hành với các mức độ khác nhau liên quan đến phân tích hệ thống nguồn nước, quản lý nước và quy hoạch tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an ninh, cung cấp nước an tòan, lương thực, hạn hán, ô nhiễm nước và thủy lợi.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ giúp cho học viên có hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực quan trọng của quản lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP NHỮNG GÌ?
 • Cơ hội tham gia chương trình Thạc sỹ do CHLB Đức cấp bằng ngay tại Việt Nam
 • Một chương trình đã và đang thực hiện tại CHLB Đức trong nhiều năm
 • Theo bằng Đại học và nhu cầu cá nhân, chương trình học sẽ tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến công trình, khoa học tự nhiên thuộc lĩnh vực tài nguyên nước
 • Tham quan thực tế đến các dự án và chương trình quốc tế đang thực hiện
 • Tham quan thực tế tại các dự án và chương trình quốc tế
 • Kiến thức thực tế và kỹ năng máy tính cần thiết cho công việc
 • Các kỹ năng về quản lý dự án và khả năng lãnh đạo
 • Bằng Thạc sỹ khoa học do Đại học Khoa học ứng dụng Cologne, CHLB Đức cấp
 • Cơ hội học một hoac hai học tại CHLB Đức (không bắt buộc)
TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
 • Có bằng Đại học các ngành: khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội
 • Kinh nghiệm làm việc hoặc ngành đào tạo liên quan rõ ràng đến lĩnh vực “Quản lý nước
 • Thành thạo tiếng Anh (IELTS 5.0, TOEFL 500 hoặc tương đương)
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 • Chương trình đào tạo cung cấp những hiểu biết/ kiến thức về các khía cạnh của quản lý tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên nước
  Tùy thuộc vào chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học và trọng tâm trong chương trình Thạc sỹ cũng như luận văn tốt nghiệp mà các học viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm được việc làm tại:
 • Các viện nghiên cứu quốc gia và quốc tế
 • Các dự án hỗ trợ phát triển
 • Các công ty tư nhân và các tổ chức tư vấn
 • Trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới

Học viên cần có các kỹ năng liên ngành, khả năng phân tích và kỹ năng thực tế để đáp ứng các yêu cầu của các nhà tuyển dụng ở mọi cấp độ cả trong khu vực nhà nước và tư nhân.